Principal Image

Principal Introduction

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adip elit. Maiores deleniti explicabo voluptatem quisquam nulla asperiores aspernatur aperiam voluptate et consectetur minima delectus, fugiat eum soluta blanditiis adipisci, velit dolore magnam.

Principal Image

Precedent Introduction

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adip elit. Maiores deleniti explicabo voluptatem quisquam nulla asperiores aspernatur aperiam voluptate et consectetur minima delectus, fugiat eum soluta blanditiis adipisci, velit dolore magnam.

News

HOLIDAY – GYALPO LOSHAR (16TH FEBRUARY,FRIDAY 2018)

Dear Parents/Guardians, Teachers,Students and Staffs: Please note that the school remains close on Friday, 16th February on the auspicious occasion…

Events

HOLIDAY – GYALPO LOSHAR (16TH FEBRUARY,FRIDAY 2018)

Dear Parents/Guardians, Teachers,Students and Staffs: Please note that the school…

Regular School on 23rd February 2020

Dear Parents, The school will remain opened on Sunday, 23rd…

Notice Regarding Academic Activities in School due to Corona Virus (COVID-19)

School Admission Notice by Minister of Education (Update Admission Notice)

Minister for Education, Science and Technology Giriraj Mani Pokharel has…

बिद्यालय ब्यवस्थापन समिति

विद्यालयको परिचय

शिक्षा मानव जिवनमा निरन्तर चलिरहने प्रकृया हो । मानिसले शिक्षा औपचारिक, अनौपचारिक र अनियमित गरी तिन तरिकाबाट लिईरहेको हुन्छ । शिक्षा बिना मानिस लङ्गढो हुन्छ । त्यसकारण देशको चौतर्फिक विकास गर्न तत्कालिन श्री ५ सरकारले औपचारिक र अनौपचारिक शिक्षाको माध्यामबाट मानवको विकास गरेको छ । औपचारिक शिक्षालाई गुणस्तरिय शिक्षा प्रदान गर्नको लागि विद्यालयहरुमा विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

Our Teacher