म, मेरा गुरु र मेरो विद्यालय

खगेन्द्र अधिकारी ‘अमृत’ समग्रमा भन्ने हो भने यो संसार एउटा घर हो । हामी बस्ने घर रहनका लागि यो संसार रहनु पर्दछ । त्यो संसार भित्रको एउटा देश । जुन देशमा हाम्रो जन्म हुन्छ त्यो अति नै प्रिय हुन्छ । Read more